Zmiany w umowach na czas określony!

Od lutego 2016 roku nastąpią zmiany w Kodeksie Pracy dotyczące dopuszczalnej długości następujących po sobie umów na czas określony, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy oraz możliwości ponownego zawarcia umowy na czas próbny z tym samym pracodawcą.

Celem zmian ma być ochrona pracowników oraz zapewnienie im większej stabilizacji. Wielu pracodawców zatrudniało ludzi na podstawie kilkunastu nawet umów na czas określony. Obecnie przepisy mówią o tym, że trzecia umowa z tym samym pracodawcą ulega przekształceniu na umowę na czas nieokreślony. Nie istnieje jednak ograniczenie czasowe, co powodowało, że wielu pracowników pracowało na czas określony przez długi czasu.

Po wprowadzeniu przepisów od dnia 22 lutego 2016 roku obowiązywać będzie zapis, że maksymalnym okresem trwania zatrudnienia na podstawie umowy na czas określony zawartej między tymi samymi stronami będą 33 miesiące. Należy pamiętać oczywiście także o tym, że łączna liczba umów nie może przekraczać trzech.

prawo pracy