Zobowiązani do posiadania VAT UE

Poza zgłoszeniem płatnika VAT, przedsiębiorstwa mogą posiadać także zgłoszenie do VAT UE.
VAT UE jest unijnym odpowiednikiem polskiego VAT.

Trochę podobnie jak w przypadku polskiego VAT, do uzyskania VAT UE zobowiązani są:
1. czynni podatnicy VAT (zgłoszeni do VAT PL), którzy prowadzą wewnątrzwspólnotową wymianę towarów,
2. bierni podatnicy VAT (nie muszą być zgłoszeni jako płatnicy VAT), których wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów przekroczyło wartość 50 000 złotych.
3. pozostali przedsiębiorcy wymienieni w odrębnych przepisach:
a) nabywają usługi, dla których miejsce świadczenia (kraj opodatkowania) zostało określone w kraju, w którym nabywca ma siedzibę, stałe miejsce działalności lub miejsce zamieszkania (art. 28 b ustawy o VAT) oraz
b) świadczą usługi
– dla podatników VAT UE lub osób prawnych niebędących podatnikami, ale zidentyfikowanych na potrzeby VAT UE,
– dla których miejsce świadczenia (kraj opodatkowania) zostało określone w kraju, w którym nabywca ma siedzibę, stałe miejsce działalności lub miejsce zamieszkania,
– są to usługi inne niż zwolnione od podatku od wartości dodanej lub opodatkowane stawką 0 proc. (dla których zobowiązanym do zapłaty podatku od wartości dodanej jest usługobiorca.