ZUS DRA – nowy wzór od 1 kwietnia!

Od kwietnia bieżącego roku zaczął obowiązywać nowy wzór deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. W formularzu zmieniło się to, że został dostosowany do możliwości wykazywania kwoty podwyższenia zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego, finansowanej z budżetu państwa. Nowa deklaracja została zmodyfikowana w bloku V w polu 04.

Ta zmiana pozwala na to, że płatnicy wyrównujący zasiłki macierzyńskie do wysokości 1000 zł mogą wykazywać kwoty wyrównań, które są finansowane z budżetu państwa.

Dodatkowe zmiany w deklaracji:
– powiększenie pola wykazywania składek;
– dodatkowy kod świadczenia/przerwy „329”.

deklaracja ZUS DRA