Księgowość

Czym  się zajmujemy:

 • sporządzamy roczne oraz śródroczne sprawozdania finansowe m.in.:

-rachunek zysków i strat,
-bilans,
-przypływy środków finansowych,
-udzielamy dodatkowych informacji,

 •  przygotowujemy zeznania podatkowe (od osób prawnych, fizycznych oraz podatku od usług VAT i od towarów),
 • zakładamy i prowadzimy rejestry ewidencji księgowej (środki trwałe,  środki pieniężne, zakupy,sprzedaż),
 •  sporządzamy bilanse otwarcia (zestawienie aktywów i pasywów  jednostki na początek),
 •  konsolidujemy sprawozdania finansowe,
 •  sporządzamy przelewy bankowe,
 •  wykonywanie sprawozdania dla Gminnego Urzędu Statystycznego oraz Narodowego Banku Polskiego,
 •  nadzorujemy na bieżąco prowadzenie i stan księgowości,
 • przygotowujemy miesięczne/kwartalne rozliczeń podatku dochodowego,
 •  udzielamy konsultacji z zakresu rachunkowości,
 •  wyprowadzamy zaległości w ewidencji księgowej,
 •  prowadzimy szczegółowe księgi rachunkowe Klientów różnych branż i wielkości (w oparciu o ustawę o rachunkowości lub międzynarodowe standardy rachunkowości),
 • prowadzimy księgi handlowe, podatkowe oraz księgi przychodów i rozchodów,
 • sporządzamy rejestrów VAT,
 • sporządzamy deklaracji związane z obowiązkiem wnoszenia opłaty skarbowej PCC,
 • przygotowujemy zestawienia pomocnicze w zarządzaniu jednostką dla Właścicieli lub Zarządu.