Rejestracja firm

Nasza firma zajmuje się również pomocą przy zakładaniu spółek, które zazwyczaj jest czasochłonne i stanowi kłopot dla przedsiębiorców.
Działamy by udzielać pomocy w rejestrowaniu firm.

 SPÓŁKI KOMANDYTOWE:

Spółka komandytowa  to rodzaj spółki osobowej,  a założenie jej wiąże się z prowadzeniem przedsiębiorstwa pod własną firmą. W firmie spółki przynajmniej jeden wspólnik jest komplementariuszem, czyli odpowiada za zobowiązania wobec wierzycieli  bez ograniczeń, i przynajmniej jeden jest komandytariuszem-posiada ograniczoną odpowiedzialność.

ZAKŁADANIE SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ:

 1. Przygotujemy umowę spółki komandytowej zawierającą:
  • firmę oraz siedzibę spółki komandytowej:
  • przedmiot działalności spółki komandytowej,
  • czas funkcjonowania spółki komandytowej (jeżeli jest oznaczony),
  • określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika oraz ich wartość,
  • określenie zakresu odpowiedzialności wobec wierzycieli.
 2. Przygotujemy niezbędny do rejestracji formularz, który zawiera:
  • nazwiska i imiona albo nazwy firmy oraz ich adresy,
  • nazwiska i imiona osób, uprawnionych  do reprezentowania spółki, oraz sposób reprezentacji,
  • nazwę firmy, adres siedziby i adres spółki,
  • przedmiot działalności spółki,
  • wysokość sumy komandytowej.

SPÓŁKI Z.O.O.:

Jest to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która stanowi samodzielny podmiot posiadając osobowość prawną. Jest to najczęściej występująca forma spółki kapitałowej, a zasady jej funkcjonowania reguluje Kodeksie spółek handlowych.

ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z.O.O.:

 1. przygotujemy umowę w formie aktu notarialnego,
 2. Zarejestrujemy spółke z o.o. w rejestrze przedsiębiorców (Krajowy Rejestr Sądów)
 3. otworzymy  firmowe konto bankowe,
 4. uzyskamy numer REGON,
 5. uzyskamy numer NIP,
 6. zgłosimy płatnika składek w ZUS
 7. zarejestrujemy firmę jako podatnika VAT/ VAT-UE.