Sprawozdawczość i raportowanie

Sporządzenie sprawozdań finansowych jest to zadanie często zajmujące wiele godzin, natłok informacji, które należny w nim zawrzeć sprawia Przedsiębiorcom wiele trudności. Zajmujemy się sporządzaniem i podsumowanie sprawozdań zgodnie z wymaganiami Ustawy o rachunkowości.

Oferujemy:

  • przygotowanie wszelkiego typu sprawozdań i raportów finansowych, dostosowując je do wymogów Klienta, przedstawiając własne propozycje,
  • doradztwo przy tworzeniu, odpowiedniego dla danej firmy, modelu rozliczania kosztów i przychodów,
  • pozyskiwanie danych finansowych ujawnianych w sprawozdaniu finansowym,
  • sporządzanie sprawozdań z działalności spółki oraz  okresowych raportów finansowych,
  • pozyskiwanie  systematycznej  i niezależnej oceny zewnętrznych biegłych rewidentów,
  • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych, weryfikacje zapisów oraz ich analizę.