Księgowość spółki z o.o.

księgowość spółki z o.o.

Księgowość spółki z o.o. – księgowość nie koniecznie dla dużych firm

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to najpopularniejsza spółka prawa handlowego w Polsce. W związku z tym księgowość spółki z o.o. jest poszukiwaną usługą. Podkreślić należy, że ta forma działalności jest odpowiednia dla wspólników, którzy pragną utrzymać bezpośrednią kontrolę w zakresie prowadzenia spraw spółki. Chcą do tego jednocześnie ograniczyć ryzyko tylko do wniesionego wkładu, a więc nie ma w tym przypadku odpowiedzialności majątkiem prywatnym.

Cechy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Określona spółka prawa handlowego ma osobowość prawną. Ponadto, może powstać z inicjatywy jednej lub więcej osób. Podkreślić należy jednak fakt, że nie może ona powstać wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Założycielami takiej spółki mogą być osoby fizyczne albo też prawne, niezależnie od obywatelstwa oraz siedziby. Co więcej, do uruchomienia działalności w tej formie niezbędny jest kapitał, wynoszący minimum 5 000 zł. By dowiedzieć się więcej, warto skontaktować się z podmiotem, jaki możemy opisać biuro księgowe.

Co z odpowiedzialnością wspólników?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiada za pozostałe zobowiązania całym swoim majątkiem. Wspólnicy natomiast nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania, pod warunkiem, że nie wchodzą w skład zarządu określonej spółki. Odpowiedzialność ogranicza się tylko do wysokości wniesionych wkładów, czyli jest to ryzyko gospodarcze. Księgowość spółki z o. o. musi być pełna. Ponadto, istnieje wymóg dokonywania badań sprawozdań finansowych.

Zauważyć należy jednak, że w przypadku gdy egzekucja przeciwko spółce jest bezskuteczna, to wówczas osoby wchodzące w skład zarządu odpowiadają w sposób solidarny za jej zobowiązania. Występuje w tej sytuacji możliwość uchronienia się od określonej odpowiedzialności. Wówczas, gdy członek zarządu udowodni, że w stosownym czasie zgłoszony został wniosek o ogłoszenie upadłości bądź brak wszczęcia postępowania układowego nastąpił nie z jego przyczyny, albo że mimo braku pojawienia się wniosku dotyczącego ogłoszenia upadłości oraz niewszczęcia postępowania układowego nie doszło do poniesienia szkody przez wierzyciela.

Dlaczego prowadzenie działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi korzystniejsze rozwiązanie niż jednoosobowa działalność gospodarcza?

Podkreślić należy fakt, że każde biuro rachunkowe poleca swoim klientom prowadzącym jednoosobowa działalność gospodarczą na zmianę formy właśnie na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Dlaczego? Jest to bezpieczniejsze rozwiązanie. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie pojawia się ryzyko związane z utratą całego majątku. Jednoosobowa działalność gospodarcza łączy się z konkretnym człowiekiem. Dlatego też, gdyby coś niekorzystnego stało się z przepływami pieniężnymi, wówczas właściciel ryzykuje całym swoim majątkiem. W spółce z o. o. tak jak już wcześniej wspomniano, pojawia się odpowiedzialność tylko do wysokości wniesionego wkładu.

W odróżnieniu od jednoosobowej działalności gospodarczej spółkę z o. o. można dziedziczyć, sprzedawać lub kupować. Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę kapitałową zmusza przedsiębiorców do oddzielenia majątków, co przyczynia się do bardziej skutecznego gospodarowania środkami pieniężnymi.

Oczywiście faktem jest, że księgowość spółki z o.o. nie może być prowadzona w formie uproszczonej. W tym aspekcie jednoosobowa działalność gospodarcza korzystniejszym rozwiązaniem. Jednakże mimo tego w wielu przypadkach księgowość spółki z o.o. prowadzona jest przez biuro rachunkowe, gdyż przedsiębiorca pragnie skupić się na tylko na kwestiach związanych z rozwojem biznesu. Dlatego też fakt ten również nie jest istotnym argumentem przemawiającym za prowadzeniem firmy w formie jednoosobowej działalności.

Podobne wpisy: