Podatkowa księga przychodów i rozchodów

podatkowa księga przychodów i rozchodów

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Podatkowa księga przychodów i rozchodów to rozwiązanie dla osób fizycznych. Ponadto w użyciu może być także przez spółki jawne, spółki cywile oraz spółki partnerskie wykonujące działalność gospodarczą. Limit przychodów z działalności gospodarczej za poprzedni rok, który uprawnia do prowadzenia księgi to 2.000.000 euro w przeliczeniu na złote polskie po średnim kursie NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego konkretny rok podatkowy. Z pewnością wie o tym każde biuro rachunkowe oferujące usługi księgowe.

Dla kogo?

Podatkowa księga przychodów i rozchodów pozwala na ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych według skali bądź liniowo. Podatek ten obliczany jest poprzez uwzględnienie przychodów podatkowych pomniejszonych o podatkowe koszty uzyskania przychodów. Jest to zatem dobre rozwiązanie dla tych przedsiębiorstw, które ponoszą wysokie koszty działalności i osiągają przychody. W przypadku takich form opodatkowania jak ryczałt czy karta podatkowa koszty w ogóle nie są brane pod uwagę przy obliczaniu podstawy opodatkowania. W związku z tym nie poleca się ich przedsiębiorcom, którzy osiągają wysokie przychody. Wszystkie wyżej wymienione podmioty mogą prowadzić pełną księgowość nawet, jeśli nie przekroczyły limitu 2.000.000 euro. Niemniej jednak pełna księgowość znacznie podnosi koszty działalności. Powodem tego jest fakt, że wymaga zakupu droższego oprogramowania, niż w przypadku podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a dodatkowo należy ją prowadzić zgodnie z ustawą o rachunkowości.

A może biuro rachunkowe?

Pomimo, iż księgę można prowadzić samemu, dobrze jest zlecić to biuru rachunkowemu. Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów opiera się o znajomość zapisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Do tego obowiązkowa jest znajomość rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie księgi przychodów i rozchodów. Biuro rachunkowe Poznań zatrudnia doświadczonych księgowych, którzy doskonale znają przepisy podatkowe. Ponadto dzięki usłudze księgowość online możliwy jest kontakt z biurem bez wychodzenia z domu. Systemy te zapewniają również bezpieczeństwo i zachowanie tajności przesyłanych danych.

Podobne wpisy: