Cennik biura rachunkowego – od czego zależy?

cennik biura rachunkowego

Zakres usług i ilość dokumentów

Cennik biura rachunkowego jest zazwyczaj uzależniony przede wszystkim od zakresu świadczonych usług. Z reguły realizacja obsługi na rzecz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, czyli ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w książce przychodów i rozchodów, jest tańsze niż obsługa osoby prawnej. Pełna księgowość, wymagana przez spółki prawa handlowego, pociąga za sobą bardziej skomplikowany i rozbudowany system ewidencji.

Kolejnym elementem wpływającym na cenę obsługi jest ilość dokumentów księgowych generowanych przez klienta w okresie rozliczeniowym, najczęściej miesięcznym. W przypadku małych firm, np. do 10 dokumentów, ta cena będzie minimalna. Rośnie wraz ze wzrostem ilości zdarzeń gospodarczych. Cennik taki oparty jest najczęściej na systemie przedziałów ilościowych od – do. Obowiązuje w takiej formie dla KPiR. Jak również w przypadku jeśli jest to księgowość spółki z o.o. W tym drugim przypadku ceny są oczywiście na wyższym poziomie.

Cennik biura rachunkowego a lokalizacja i renoma

Poziom cen zależy też niewątpliwie od doświadczenia i renomy biura. Usługi księgowe prowadzone przez placówki mogące pochwalić się certyfikatami, wyróżnieniami branżowymi lub po prostu dobrą opinią na rynku, uważa się często za bardziej kompetentne i wiarygodne. Inaczej niż biuro niedawno powstałe. Stąd też uzasadnienie dla nieco wyższej wyceny ich usług.
Nie bez znaczenia dla cennika jest lokalizacja placówki. Biuro księgowe zlokalizowane w śródmieściu dużego miasta lub w stolicy, będzie najczęściej droższe. Z kolei biuro o podobnym zakresie usług, ale znajdujące się w niewielkiej miejscowości zaoferuje swoje usługi za nieco niższą cenę. Wynika to z innych kosztów utrzymania lokalu. Jak też ogólnego poziomu cen na rynku lokalnym. Tak więc biuro rachunkowe Poznań ma podstawę ku temu, aby oferować swoje usługi po cenach nieco wyższych niż za podobne czynności żąda placówka z niewielkiego powiatu.
Rozliczenie za usługi księgowe następuje zwykle przelewem na podstawie faktury VAT. Faktura taka jest wystawiana przez biuro na zakończenie każdego okresu ewidencyjnego. Czyli po zgromadzeniu wszystkich dokumentów z danego miesiąca.

Podobne wpisy: