Pełna księgowość – i inne formy rozliczeń

pełna księgowość

Pełna księgowość i podatki

Pełna księgowość jest pojęciem o którym słyszał chyba każdy właściciel firmy. Przedsiębiorca posiadający osobowość prawną płacą podatek dochodowy od osób prawnych. Osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą, mają najczęściej do wyboru trzy formy płatności podatku dochodowego. Każdy podatnik może rozliczać się na zasadach ogólnych. W ściśle określonych sytuacjach może on także wybrać jedną z dwóch pozostałych form opodatkowania, w tym coś takiego jak pełna księgowość.

Rozliczenie na zasadach ogólnych

Rozliczanie na zasadach ogólnych, oznacza pełną księgowość. Wszelkie dochody z działalności opodatkowuje się tak samo jak inne dochody osobiste (np. z pracy czy emerytury). Podatnik musi prowadzić coś takiego jak podatkowa księga przychodów i rozchodów. Odnotowuje się w niej wszelkie przychody (wpływy) z firmy oraz ponoszone koszty. Różnica pomiędzy przychodami i kosztami, stanowi dochód przedsiębiorcy, który podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Mieści się w dwóch podstawowych stawkach: 18%, 32% i 19% w przypadku podatku liniowego.

Podatek liniowy 19%

Ta forma płacenia podatków jest stosunkowo trudna. Trzeba prowadzić księgę przychodów i rozchodów, znać stosowne przepisy. Pamiętać o wypełnianiu formularzy podatkowych i płaceniu (po przekroczeniu określonej wielkości dochodu) comiesięcznych zaliczek na podatek. Jednak pozwala ona na uwzględnienie poniesionych kosztów uzyskania przychodów. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z wcześniej wspomnianej opcji podatkowej na zasadach stałego dziewiętnasto procentowego odliczenia dochodowego. Jednak niesie ona to, że przy niej nie ma możliwości korzystania z ulg podatkowych, rozliczeń z małżonkiem i innych odliczeń.

Ryczałt i karta podatkowa

Kolejnymi formami księgowymi obok rozliczenia jakim jest pełna księgowość jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa. Pierwsza z nich polega na ewidencji przychodów i płacenia podatku, którego wielkość to określony procent przychodu, dla różnych zawodów jest to inna stawka. Natomiast w karcie podatkowej wysokość należności określa, w decyzji podatkowej, urząd skarbowy, wyrażony jako kwota, a nie procentowy udział w dochodach.

Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę i pełna księgowość

Gdzie te dwie ostatnie formy są dostępne tylko dla małych przedsiębiorców, to nie można ich odnieść do zabiegu jakim jest przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę. Dla niej wskazane jest aby prowadzona była pełna księgowość. Konieczne jest to z uwagi na to, że prawo przewiduje takie rozliczenia dla: spółek cywilnych, jawnych, komandytowych i partnerskich. Natomiast spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ma dość skomplikowaną procedurę opodatkowania, które opiewa na podwójne opodatkowanie zysku. Polecane jest aby szczegółami prowadzenia finansów powierzyć w bezpieczne ręce sprawdzonej firmy, jaką jest biura rachunkowe Poznań. Zresztą w każdym z wymienionych przypadków dobry księgowy może pomóc nam aby płacić jak najmniej, a tym samym maksymalizować zysk

Podobne wpisy: