Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę

przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę

Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę – kiedy warto i jak przebiega?

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest najpopularniejszą formą aktywności gospodarczej, pośród stawiających pierwsze kroki przedsiębiorców. Z czasem, na skutek rozwoju firmy dochodzą oni do wniosku, iż efektywniejszym sposobem działania będzie przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę. Warto dodać, że często podnosi to prestiż firmy w oczach przedstawicieli świata businessu. Jedną z istotnych zmian będzie w takiej sytuacji konieczność innego podejścia do prowadzonej dokumentacji podatkowej. Dotychczasowa podatkowa księga przychodów i rozchodów przestanie obowiązywać, zastąpi ją pełna księgowość.

Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę – jak?

Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę reguluje art.551$5 kodeksu spółek handlowych. Aby dobrze zrozumieć ustawę warto skorzystać z pomocy firmy takiej jak biuro rachunkowe.

Regulacje tam zawarte określają sposób dokonania przekształcenia:

  • W pierwszej kolejności należy wykonać plan przekształcenia. Niezbędne przy tym będą ewentualne załączniki wraz z opinią biegłego rewidenta.
  • Kolejną rzeczą będzie oświadczenie o przekształceniu oraz powołanie członków spółki.
  • Po sporządzeniu stosownej umowy spółki pozostaje dokonanie wpisu spółki przekształconej w rejestrze przy jednoczesnym wykreśleniu przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Księgowość spółki z o.o.

Podejmując decyzję o przekształceniu, trzeba rozważyć kwestię prowadzenia wspomnianej już dokumentacji podatkowej. W celu ograniczenia kosztów optymalnym rozwiązaniem może okazać się biuro księgowe. Trzeba zdawać sobie sprawę, iż księgi spółki zawierają informacje znacząco podnoszące stopień ich skomplikowania. Jedynie osoby specjalistycznie przygotowane są w stanie ponieść trud ich bezbłędnego poprowadzenia. Profesjonalne biuro rachunkowe dysponuje wszelkimi niezbędnymi uprawnieniami, by wykonywać usługi doradztwa podatkowego. Poza tym w świetle prawa ponosi pełną odpowiedzialność przed stosownymi organami kontroli, a usługi księgowe objęte są obowiązkowym ubezpieczeniem. Nie bez znaczenia jest także możliwość reprezentacji klienta przed urzędami, w tym również przed NSA, z możliwością wniesienia kasacji

.
Stale rosnące zapotrzebowanie na usługi profesjonalnych biur rachunkowych, świadczą dobitnie o zaletach tego typu współpracy, którą należy rozumieć, jako dobrą inwestycję w przyszłość.

Podobne wpisy: